Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Name: markus-spiske-502390-unsplash.jpg.

Vandets verden

Af Jørgen Krogh Andersen, hydrogeolog i DVN
Nyt pædagogisk samarbejde vil hælde viden på eleverne med skolens eget vand. Det hedder ”Vandværket i skole” og handler om undervisning, der dykker ned i den lokale vandforsynings naturfaglige verden – til gavn for både vandværket og skolen.
Der er kø ved vandhanerne i frikvarteret, drikkedunkene skal fyldes igen. På lærerværelset bliver der sat vand over til kaffe, måske har rengøringsassistenten allerede hentet sine spande. Der er vand alle steder, ikke mindst på skolen, hvor tørsten skal slukkes, og hvor idrætstimen afsluttes med et bad.
Hver gang, nogen åbner for en vandhane, gentages et af naturens og teknikkens vidundere. Det sker ubemærket, for det er så almindeligt og hverdagsligt, at vi ikke skænker det mange tanker. Vi er nemlig heldige her i landet, vi behøver kun sjældent at bekymre os om leverancen af denne livsvigte ressource, vandet er der altid lige ved hånden.
Fokus på fremtiden
Men det, som vi tager for givet, er ofte også værd at dvæle lidt ved. I vandets tilfælde har vi, lige for næsen af os, en sprudlende kilde til viden om os selv og vores samfund. I Syddjurs Kommune har man nu taget initiativ til at skabe fokus på drikkevandet og vores brug af det. Hvad er vand? Hvor kommer det fra?
Og hvordan passer vi på det? Projektet hedder "Vandværket i skole", og det flugter med alle intentioner om at forankre skolen i virkeligheden og skabe lokale møder, som giver nyt perspektiv og næring til læring. Kommunens skoler sættes i forbindelse med deres helt eget lokale vandværk for at blive klogere på en livsnerve, som ellers kun eksisterer i det skjulte.
På vandværkerne vil man gerne øse ud af sin viden og have de unge skoleelever på besøg. Vigtigheden i at skabe bevågenhed omkring vandforsyningen kan ikke overvurderes. Vores drikkevand er en vital ressource, som vi skal værne om, for os selv her og nu, men også for fremtidige generationers skyld. Heri er en formidlingsopgave og et oplysningsprojekt, som ligger vandværkerne på sinde.
Formidling på nettet
Med projektet følger et undervisningsmateriale, som både skolen og vandværket kan have glæde af. Hver enkelt skole får sit eget materiale stillet til rådighed på internettet. Tekster og opgaver forbereder lærere og elever på vandværksbesøget. Materialet er skræddersyet og forankret i den lokale geologi, de mange informationer og data, som kan hentes ind i undervisningen.
Målet er at få skolens elever klædt så godt på, at de kan stille spørgsmål og selv indhente informationer om deres lokale vand. Om vandets kredsløb, om indvindingsoplandet, jordlagene, boringerne, vandbehandlingen, kemiske og biologiske analyser, grænseværdier for skadelige stoffer, ledningsnettet, energiforbrug, prisen på vand og meget, meget mere.
Når først man kommer i gang, viser mulighederne sig uendelige. Især inden for de naturfaglige fag er der nok at tage fat på. Projektet er lagt an på at være interaktivt, sådan at det elektroniske materiale kan suppleres med elevernes egne noter, billeder og indlæg på en blog til formålet. Her kan forældre og andre lokalt interesserede følge med på sidelinjen, og forhåbentlig ad den vej blive oplyst om et fælles anliggende.
Med projekt "Vandværket i skole" har alle en chance for at blive klogere, og skolens elever kan blive vandværkets ambassadører i lokalsamfundet. Fremtidens forbrugere er børnene, og de skal have indsigt i fremtidens vand.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: