Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Lær med spørgsmål:
- det første spørgsmål du, som lærer eller lærergruppe, kan stille og svare på er: Har jeg eller vi et behov for et minikursus på vandværket, hvor vandværket opleves og hele materialet drøftes og gennemgås?
Det kan klart anbefales, da du/I som lærere på den måde får det bedst faglige grundlag. Varighed 1-2 timer.
Undervisningen:
Som udgangspunkt kan der vælges mellem 4 beskrevne situationer, som så kan justeres og kombineres efter behov/ønske og den afsatte tid. Begynd med det lette og få en god oplevelse for alle.
Oplægget er, at eleverne er selvhjulpne - med assistance fra læreren - og forældrene indgår i forberedelsen (også af sikkerhedshensyn på visse punkter i øvelserne) - især om at skaffe materialer, tilpasse materialer, hjælpe til med forberedende øvelser og lytte. Det er en del af formålet, at få udbredt kendskabet til vandværket og undgå uheld med forureninger (vandværkets indsatsplan). Opgaverne løses bedst i små elevgrupper, da opgaverne fordeles, og man lærer af hinanden.
Ved første besøg gennemgår alle elever fra +3 (3. klasse og opefter) - opgave 4.1 (*)- herunder om bakterier og hygiejneregler på vandværket.
De 4 situationer er følgende (4 helt enkle undervisningssituationer):
1. Der er kun afsat kort tid til forberedelse, besøg på vandværket og afslutning. Undervisning om vand generelt og det lokale vandværk gælder elever fra 3. til 6. klassetrin.
2. Der er afsat lang tid – fx TemaugeEvt. mulighed for tværfaglig undervisning fra 3. til 6. klassetrin.
3. Der er kun afsat kort tid til forberedelse, besøg på vandværket og afslutning. Undervisning om vand generelt og det lokale vandværk gælder elever fra 7. til 9. klassetrin.
4. Der er afsat lang tid – fx TemaugeEvt. mulighed for tværfaglige undervisning fra 7. til 9. klassetrin.
* Skolen og vandværket får adgang til skolematerialet via login på mitdrikkevand.dk.
Name: spørgsmål.jpg.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: