Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Samarbejder om Vidensdeling er vigtig for bevarelsen af den decentrale vandforsyning.
Projektet ”Vandværket i skole” handler om oplysning – dialog og blive klogere gennem samarbejder i netværk.
I 2019 inviterer Syddjurs Vandråd alle leverandører til at deltage i Vidensdeling - i tæt samarbejde med Vandguiden,dk.
Det er vigtigt for projektet, at det udvikler sig og opdateres i et samarbejde mellem vandværker og skoler – mellem Vandrådene.
Meget gerne med ideer og oplysninger fra de mange landsdækkende leverandører til både vandværker og skoler, som ønsker at bidrage.
Herunder ses foreløbig nogle eksempler på firmaer, som allerede har sagt ja til samarbejdet (er opsat i alfabetisk orden) – og kort om hvad firmaet laver.
Alle dem, der melder sig til samarbejdet, leverer viden om deres produkter og faglige ydelser til vandværker. Eksempler på fagligt materiale: videos, figurer, fotos, illustrationer til skolesitet samt artikler, historier fra vandværker, som kan læses på Vandguiden.dk.
Name: højfeldt.png.
Landsdækkende brøndborer firma fra Herning. Udfører bl.a. boringer for vandværker.
Name: Danwatec_logo_cmyk.jpg.
Landsdækkende firma fra Slagelse. Tilbyder anlæg til vandbehandling, afkalkning af vand, inspektion af tanke
Name: dons logo.jpg.
Akkriditeret analysefirma fra Værløse, som primært dækker Region Øst og Hovedstaden. Udfører alle slags analyser for vandværker.
Name: geus.PNG.
Statens Videncenter for bl.a. grundvand, boringer, m.m. Stiller viden til rådighed om vandets kredsløb, kortlægning, m.m.
Name: grundfos-300x60.png.
Landsdækkende firma fra Bjerringbro. Laver og leverer alle slags pumper til vandværker.
Name: SILHORKO_cyan_payoff_black_rgb.png.
Landsdækkende firma fra Stilling. Leverer vandbehandlingsanlæg til vandværker i Danmark.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: