Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Mitdrikkevand.dk er en hjemmeside til vandværker, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over drikkevandets og grundvandets tilstand og udvikling.
Name: mitdrikkevand.jpg.
Lærere og elever kan finde oplysninger om deres eget lokale vandværk på hjemmesiden mitdrikkevand.dk. Her findes fx vandanalyser og forklaringer på de stoffer, som vandværket analyserer for.
Hvis vandværket samarbejder med DVN, sker der løbende opdateringer af de historiske og aktuelle data for driften. Alt sammen noget, skolen kan benytte i undervisningen.
Hvis vandværket bruger sitet til egenkontrol og løbende kontrol af driften, kan andre relevante data, som pejledata, strømforbrug, forbrugersammensætning, priser m.m. ses.
Det lokale vandværk har måske et login til hjemmesiden, hvor andre informationer til skolen ligger i en mappe - klar til brug. Ved adgang til mitdrikkevand.dk vil skolens lærere kunne hente skolematerialet - kaldet basismaterialet.
Du har bl.a. følgende muligheder: ·
- Find vandværket via søgning eller på dk.kort (de aktive ses som små dråber på kortet)
- Se udvalgte fotos fra vandværket og udvalgte kemiske parametre om drikkevandet
- Se hvor mange boringer vandværket har og boringens DGU nr. (evt. lokal benævnelse). Ved klik på en boring - ses kvaliteten af råvandet (= grundvandet) - alle analyseparametre, der er analyseret for, findes i listen.
Er der mere end to analyser af samme parametre, kan udviklingen ses via en "graf".
Se forklaring på de enkelte stoffer, ved klik på "I-knap"
- Tilsvarende kan du se resultaterne af alle drikkevandsanalyser taget på afgang vandværk og ved forbrugerne (ledningsnet og forbrugers taphane).
- Klik på "filarkiv / filer,noter og links" hvor der fx. kan ligge historiske data, rapporter, borejournaler m.m.
- Du kan finde flere informationer på mitdrikkevand.dk

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: