Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Skolesitet er især lavet for at vække elevernes interesse.
Vi har valgt at begrænse indholdet for at det er lettere og mere interessant for eleverne at komme i gang med at stille relevante spørgsmål og forhåbentligt så få en vis interesse for at lære mere.
Fra det ekstra skolemateriale (afsnit 4 - kræver login) kan den enkelte lærer så plukke eksempler og inspirere eleverne til øvelser og opgaver.
TOP –10 Øvelser og opgaver (læs mere i det ekstra skolemateriale)
1. +3, Oplevelser med vand og hygiejne på vandværket. Fælles for alle klasser. En god startopgave.Smag, lugt og udseende af vandet fra boringen (ved udtagning og henstand af råvand i fx 1 døgn), på afgang vandværk, skolens hane og købevand - øvelser med blindtest for smag og lugt samt en diskussion om flaskevand og sundhed. Kan med fordel kombineres med opgave 2.
2. +3, Vandets pris og hvor meget vand bruger skolen og hjemmet på et år? Undersøg vandets pris via vandværkets hjemmeside. Hvor meget vand bruges der i skolen og hjemme hos eleven. Der laves forskellige regneøvelser. Velegnet til diskussion, sammen med opgave 3.
3. +3, Forbrug af vand på skolen og i hjemmet. Hvordan undgår vi vandspild? og hvordan kan vi selv tjekke det? Regneøvelser om vandforbrug og vandspild. Eksempel på hvordan du selv kan hjælpe i hjemmet med tjek af evt. utæt toilet og vandbesparelse. Klassen kan kontrollere skolens forbrug sammen med skolens pedel. Kan vi lave en sparekampagne og tjene penge? På skolen til en evt. udflugt og i hjemmet som lommepenge? Kom selv med flere ideer, spørgsmål og andre forslag.
4. +3, Vandværkets opbygning. Fortæl om eller skriv om hvad der sker inde på vandværket - kan illustreres med din egen tegning, fotos og måske en video. Du skal så have forberedt forskellige spørgsmål og mulige svar. Så får du mest ud af mødet på vandværket.
5. +3, Vandværkets folk har stor interesse i, at få fortælling om det lokale vand og vandværket bragt ud som en fortælling hos familien. Den øvelse er sat højt i prioriteringen, hvilket skyldes, at vi sammen skal passe på vores grundvand. Vandværket kalder det for forebyggelse i deres indsatsplan mod forurening. Velegnet til diskussion på klassen og stille spørgsmål på vandværket.
6. +7, Vandets kredsløb og vandbalanceligningen introduceres ud fra det lokale vandværk som eksempel og med små simple øvelser - her kan indgå både lette og lidt sværere opgaver, afhængig af klassetrin og elevernes interesse. Men fælles kan tegning af jordlag, model af jordlag (vi bruger nogle simple redskaber så alle kan være med) illustrere og forklare hvordan grundvandet dannes lokalt i vandværkets indvindingsopland.
7. +7, Lav din egen regnmåler. Vi gennemgår og laver øvelser om nedbør. Eleven lærer at finde et Danmarkskort over nedbør og nettonedbør og sætte dette led i sammenhæng med vandets kredsløb, og de andre led der indgår i en vandbalanceligning. Vi tager udgangspunkt i det lokale vandværk. Opgaven kan udvides med opgave 8 om øvelser og spørgsmål på vandværket om fx, hvornår dannes der grundvand?, og hvordan kontrollerer vandværket, om der er vand nok? Vi ser også på mulighederne for opsamling af regnvand til vask af bilen eller vinduer i hjemmet, og hvorfor regnvand er bedre til de to formål end vand fra hanen.
8. +7, Øvelser på vandværket - fx pejling af en boring. Hvorfor pejles vandstanden? Hvordan undersøger vandværket om boringen er i en god tilstand? Råvandets kvalitet?Spørg om hvad der sker inde på vandværket med vandet fra boringen? Vi ser på vandværkets metode til simpel vandbehandling - og udpumpning, Hvad er hygiejneregler for noget? Er vand en fødevare? Kan vandværket vise, hvordan de måske selv tester for bakterier? Er vandet fra boringen og drikkevandet helt uden bakterier? (det kalder man sterilt vand). Sammen med vandværket laves øvelser om at måle for bakterier og fx test for opløst jern i råvand, ved afgang filter og afgang vandværk. Vi ser på, hvor godt vandværket klarer vandbehandlingen af råvandet fra boringerne til afgang vandværk, ved hjælp af data fra mitdrikkevand.dk, hvor der er grafer og forklaringer på en række kemiske parametre - fx mikrobiologi (bakterier). 2.
9. +7, Vandkvalitet - hvad er rent drikkevand? og hvad er analyser? Skal vandværket analysere for kemiske stoffer og andet? Hvad er vandets hårdhed? Her kan der slås op i mitdrikkevand.dk for at se eksempler på stoffer - igen kan vandets kredsløb diskuteres, og hvad der truer vores fælles drikkevand. Kan det allerede ses på de historiske analyser? Vi ser på grafer og forklaringer om analyser. Noget kan godt tages med fra +3. klasse, men det meste er +7 stof - kemi, fysik, biologi, naturforståelse.
10. +7, Vandværkets og byens udvikling: Lokalhistorie og fortælling. Hvad er en forening? Hvad er et lokalt demokrati? Hvad er en bestyrelse? Hvem ejer vandværket? Hvordan startede byen, og hvornår byggede folk fra byen det første vandværk? Gå på opdagelse med spørgsmålene og andre du selv finder på.
Afslutning: Med de 10 eksempler på opgaver/øvelser kommer eleverne med sine egne spørgsmål og forklaringer rundt om mange emner om det lokale vand og vandværk. Forberedelsen og senere fortælling i hjemmet er en vigtig del af forløbet.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: