Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Materialet er udviklet som et pilotprojekt mellem Syddjurs Vandråd, Kongerslev Vandværk og DVN, og der er indgået en aftale mellem Syddjurs Kommunes skoleforvaltning og Syddjurs Vandråd om udvikling af en interaktiv og digital løsning i 2018.
Alle som deltager i projektet, deler ophavs- og brugsretten med fælles regler, som indgår i aftalen mellem den enkelte skole og vandværket. Der samarbejdes i netværk om forbedringer af materialet og nye ideer, så der årligt kan forventes forbedringer og opdateringer med nye eksempler, opgaver, øvelser og beskrivelser m.m.
Name: vedtægter.jpg.
Alle kontaktpersoner, som er tilknyttet vandværker og skolerne, med adgang til skolematerialet, skal overholde ophavsretten til det til enhver tid udviklede materiale og må derfor ikke uden det skriftligt er aftalt med DVN, videregive hele eller dele af materialet i kopi eller i elektronisk form, til andre end dem der skal undervises (eleverne), på skolen.
Der foreslås praktiske aftaler og regler for samarbejdet mellem den enkelte skole og vandværket, i forbindelse med at skolens lærere modtager materialet.
DVN har, ifølge aftalen om udvikling af pilotprojektet med SDV - Syddjurs Vandråd, retten til implementering og opdatering for projekter hos SDV medlemmer samt hos skoler og vandværker udenfor SDV's medlemskreds.
Med Venlig Hilsen
Syddjurs Vandråd og DVN

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: