Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Hvor kommer drikkevandet fra, og hvordan passer vi på det?
Projekt "Vandværket i Skole" vil vække børnenes interesse for en livsvigtig ressource.
Vores drikkevand er en vital ressource, som vi skal værne om. For at gøre det, må vi formidle information om det gode drikkevand til vores børn og børnebørn. Det er en opgave, som ligger os i vandværkernes bestyrelser på sinde. Hvor kan vi, som vandværker, med størst effekt hjælpe vores børn og børnebørn med viden?
Et oplagt sted at starte er i skolen. Vi kan, som vandværksfolk, hjælpe skolens lærere og elever med fundamental viden om det drikkevand, der kommer ud af hanerne.
Vi, vandværksfolk, kan vise vejen til sikkert drikkevand langt ud i fremtiden. Det kan ske i et samarbejde mellem de lokale skoler og vandværker, hvor vandværksfolk, naturforvaltning, skoleforvaltning, skole og engagerede lærere går sammen om at løfte opgaven.
Vi, vandværksfolk, kan noget om vand i praksis, vi kan formidle viden, og vi føler en samfundsmæssig forpligtelse til at gøre det!
Name: hvor kommer vand fra.jpg.
Projekt "Vandværket i Skole".
Udsprunget af et samarbejde mellem DVN, Kongerslev Vandværk og Syddjurs Vandråd kom ideen om et koordineret skoleprojekt kaldet Vandværket i Skole. Skoleforvaltningen i Syddjurs Kommune kunne se mulighederne og kaldte forslaget et "360 graders projekt".Projektet sigter efter at introducere skolebørn for deres lokale vandforsyning og give dem viden om, hvor vandet stammer fra. At drikkevand ikke er noget, der kommer af sig selv, når man åbner for vandhanen. Børnene skal oplyses om indvinding og beskyttelse af grundvandet, de skal stille spørgsmål og blive nysgerrige på en ressource, som mange tager for givet. Skolens lærere kan i det faglige arbejde inddrage vandets kredsløb og grundvandets vej til drikkevand gennem hele skoleforløbet fra 3. til 9. klassetrin. Materialet er oplagt at tage fat på for natur– og teknikfagene, men andre fag vil også kunne øse viden af et fælles samfundsanliggende, som vores historiske og demokratisk sikrede vandforsyning. Hvis børnene tager ny viden med sig hjem og taler med deres forældre om beskyttelse af deres lokale drikkevand, har projekt "Vandværket i Skole" opnået den succes med vidtrækkende konsekvenser, som vi vandværksfolk håber på. Oplysningen breder sig som ringe i vandet, og fremtidige forureninger forebygges.
På vegne af Samarbejdende vandværker under pilotprojekt, Skoleforvaltningen, Syddjurs Kommune, Syddjurs Vandråd og DVN

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: