Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Samarbejde, der sætter det lokale drikkevand på skemaet
- hvor lokalsamfundet kan blive inddraget til gavn for det lokale drikkevand og den fælles vandforsyning
Vandværkets bestyrelse eller vandværks-passeren / driftslederen fortæller om det lokale vand og vandværk.
Eleven stiller sine spørgsmål.
Man lærer af hinanden.
Name: 360 grader.jpg.
Skolematerialet opdateres årligt gennem samarbejdet mellem skolen og vandværket.
Eleverne i klassen forbereder besøget på det lokale vandværk, og de skal vide hvilke opgaver, der venter.
Læring sker gennem spørgsmål!
Skolens kontaktlærer kan få adgang til det samlede materiale om vandværket og få et introkursus om vandværksdrift og hygiejne. Både vandværket og skolen kan være initiativtager til fx at kontakte DVN.
Både skolen, vandværket og lokalsamfundet har fordele af samarbejdet
Løbende opdateringer af vandværkets analyser på mitdrikkevand.dk og ekstra skolematerialer m.m. Indholdet holdes ajourført og aktuelt.
Det er helt op til den enkelte lærer og skolen, i hvor høj grad det udviklede skolemateriale og det tilhørende site "vandværket i skole" skal indgå i skolens undervisning og på hvilket klassetrin.
Skolesitet lægger op til læring ved at stille spørgsmål om vandværket gennem forberedelse via sitet.
Efter besøget på vandværket kan eleven eller gruppen løse passende opgaver - fx fortælle om vandværket i hjemmet og om de spørgsmål og svar den enkelte elev eller gruppe har arbejdet med.
Eleven og gruppen kan sammen med skolens kontaktperson fx lave et blogindlæg, foto, video til skolesitet. Kun fantasien sætter grænser og viden kan vokse efter klassetrin og elevens egen interesse for emnet.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: