Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Indholdet i det ekstra undervisningsmateriale:
Afsnit 1 - Intro
Forklarer og illustrerer, hvordan det lokale vandværk kan indgå i undervisningen samt de mange fordele, som projektet rummer for både skolen og vandværket.
Afsnit 2 - Forberedelsen
Skolens kontaktperson, relevante lærere (som skal stå for planlægningen af undervisningen) og bestyrelsesmedlemmer (nye/unge) inviteres til et introducerende minikursus på vandværket i et omfang svarende til afsnit 2. Her kan praktiske aftaler komme på plads, mens skitsen for elevernes undervisning drøftes. Afsnit 2 vil give den enkelte lærer en oplevelse af de mange muligheder, der ligger og venter på at blive anvendt i undervisningen. Læreren kan selv vælge dele af afsnit 2 til undervisning af eleverne.
Afsnit 3 - Temaer og spørgsmål (vi har valgt nogle til skolesitet)
Her findes en række spørgsmål til eleverne – og nogle hints til læreren om, hvor svarene kan findes. Spørgsmålene fordeler sig på tre områder, der hver især knytter sig til tre forskellige faser af drikkevandets historie: ·
Vandets vej fra nedbør til råvand – før vandet kommer ind på vandværket
· Vandets vej fra råvand til drikkevand – vandværkets behandling af vandet og kontrol
· Vandets vej ud til forbrugerne – transporten i ledningsnettet og kontrol
Hvert afsnit er struktureret sådan, at spørgsmålenes sværhedsgrad øges gradvist.
Afsnit 4 - Eksempler på elevmaterialer og opgaver….
Her gives forslag (ideer), som skolens lærere kan arbejde med, og materialet må så udvikle sig over tid i et samarbejde med især skolernes lærere. DVN kan altid kontaktes for spørgsmål og ideer, evt. for assistance.
Fra 3. klasse og opefter:
1. Forslag til opgaver og øvelser, som ikke kræver andet end interesse for at stille spørgsmål. Udtage prøver af vand fra boring, afgang vandværk, skolens tappehaneSammenligne lugt, udseende, smag - evt. som blindtest. Her bør også indgå købevand på flasker.
2. Debat om flaskevand - og vandkvalitet, smag og priser.
3. Undersøge hjemmets forbrug og nogle regneøvelser.
4. Ældre klassetrin i forhold til kemi, fysik og øvelser om Vandets Kredsløb
Vandværkets data og skolematerialet kan også tilgås digitalt via vandværkets site på mitdrikkevand.dk. Læs mere om TOP 10 : øvelser/opgaver som stikord
Afsnit 5 - Mere viden om vand og vandværksdrift…..
Ideer og forslag til, hvor lærer og elever kan læse mere. Den del findes også på skolesitet.
Name: kemi.jpg.
Name: regning.jpg.
Name: ide.jpg.
Name: fysik.jpg.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: