Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Et basisforløb kan anvendes af skolens lærere, første gang eleverne skal møde vandværket. Uanset hvilket klassetrin de er på. Hensigten med forløbet er at lade spørgsmålene være elevernes vej ind i vandets verden.
Spørgsmålene til de tre faser i vandets historie findes i afsnit 3.
Mødet med vandværket og oplevelser med vand skal gøres til en god oplevelse for både vandværket og skolen. Det kan det blive, når det gribes an på en struktureret og let overskuelig måde. Metoden er beskrevet i LÆSEVEJLEDNING TIL PROJEKTET.
Basisforløbet består grundlæggende af en række spørgsmål til eleverne med hints til læreren om, hvor svarene kan findes. Spørgsmålene fordeler sig på tre områder, der hver især knytter sig til tre forskellige faser af drikkevandets historie:
- Vandets vej fra nedbør til råvand – før vandet kommer ind på vandværket (grønt tema i vandguiden.dk)
- Vandets vej fra råvand til drikkevand – vandværkets behandling af vandet (blåt tema i vandguiden.dk)
- Vandets vej ud til forbrugerne – transporten i ledningsnettet (gult tema i vandguiden.dk)
Hvert afsnit - hver sit tema - er struktureret sådan, at spørgsmålenes sværhedsgrad øges gradvist. Vi har som eksempel indsat en tekst fra websitet vandguiden.dk, som netop har de 3 temaer beskrevet. Vi vurderer dette kunne være en god start for lærer og elever +7.
Det er op til skolen at afgøre, hvilke klassetrin, der skal modtage undervisningen, og klassernes lærere kan frit plukke i spørgsmålene afhængig af det ønskede faglige niveau. En 3. klasse skal måske bare arbejde med et par af de første spørgsmål, mens man til en 7. klasse kan vælge at gå hurtigt frem og arbejde med nogle af de mere krævende spørgsmål længere nede på listen.
Den gode start - vandværket som samlesæt
Basisforløbet skal sammensættes, så det passer til den tid og det omfang, skolen har valgt af afsætte. Det er vigtigt, at niveauet tilpasses eleverne. For de yngste kan det være en god opgave at tegne vandværket og vandets vej fra undergrund til vandhane, eller fx sammenligne smagen af råvand, drikkevand og flaskevand. Ældre elever vil også kunne beskæftige sig med vandets kemi, hygiejne på vandværket og test for bakterier. Det er læreren, der bestemmer!
Besøg på vandværket: Det er en god ide at forstille sig vandværket som et stort samlesæt og stille eleverne den helt åbne opgave selv at finde ud af, hvad de vigtigste ting i samlesættet består af og fx spørge på vandværket om de 10 vigtigste dele på vandværket. Herfra kan eleven selv gå i dybden og lave en rapport.
Udvikling via netværk
Målet med projekt ”Vandværket i Skole” er, at spørgsmålene med tiden bliver til et egentligt undervisningsmateriale. Det skal opstå ud af de erfaringer, som skoleprojektet og mitdrikkevand.dk til sammen genererer. Vi foreslår også, at vidensportalen om vand ”www.vandguiden.dk” anvendes, da mange svar på spørgsmål, ord, emner og artikler ligger her, lige klar til at blive anvendt især for +7, da sproget er holdt på et fagligt niveau svarende til almindelige vandværksfolk uden en teknisk baggrund.
En skole og et vandværk kan ved den årlige evaluering give ideer til den næste lærer eller til andre skoler i netværket og på denne måde også selv få mulighed for at modtage ny inspiration til næste års undervisning om vand.
DVN er lærerens livline. Vi ved meget om vand og vandværksdrift og kan svare på de fleste spørgsmål. Vi har også meget materialer m.m. Skolen/lærer har den pædagogiske viden, så sammen kan vi udnytte hinandens viden til et godt formål.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: