Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
På Internettet findes meget generelt undervisningsmateriale. Problemet kan dog ofte være at få materialet struktureret. Det hjælper projekt ”Vandværket i Skole” med, idet vi holder fokus på det lokale vandværk og lader oplevelser og opgaver udvikle sig herfra, ved en nærværende undervisning.
- generel viden om vand via leverandører til vandværker m.m.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: