Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Dette får skolen og læreren stillet til rådighed i projektet:
Extra matrialer til undervisningen : evt. introkursus efter aftale.
Materialet er omtalt under menuen vejledning - samt undermenuen TOP-10 opgaver.
Vi har lavet opgaverne, så de kan anvendes direkte - altså af eleverne selv fra 3. klasse og opefter.
+3 er mest til oplevelsen på vandværket og +7 er en introduktion til det lokale drikkevand, om grundvand, det lokale vandets kredsløb, indvindingsopland og er defor velegnet til en Temauge om Vand - tværfagligt - naturfag, kemi, fysik, matematik, formning, dansk, historie.
Øvelser/opgaver med stigende sværhedsgrad, som betyder, at eleven forstår de enkelte led i Vandbalanceligningen, Vandets Kredsløb, de lokale geologiske forhold, om boringer og hvorfor vandværket pejler? Hvad der sker inde på vandværket? osv... læs mere under vejledning.
Elevens familie: Vi inddrager elevens familie i det praktiske, der skal forberedes til øvelser (evt. i grupper, så de opgaver om at skaffe de enkle materialer, der skal anvendes, også bliver fordelt - på den måde indgår forældre og evt. bedsteforældre i lokalsamfundet også i projektet, til gavn for den planlagte deling af viden om det lokale vandværk. Både før, under og efter projektet.
Et skolesite, som mest er beregnet til elevernes forberedelse til mødet ude på det lokale vandværk, så eleven er i stand til at stille spørgsmål og lære ud fra spørgsmål.
Name: spørgsmål.jpg.
Name: regning.jpg.
Name: ide.jpg.

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: